El Centre d’Estudis d’Orient Mitjà de la Fundació Promoció Social (CEMO) va organitzar el Seminari: “Dret humà a l’aigua i desenvolupament sostenible a l’Orient Mitjà” en l’URJC.

09/02/2018
El Centre d’Estudis d’Orient Mitjà de la Fundació Promoció Social (CEMO) va organitzar el Seminari: “Dret humà a l’aigua i desenvolupament sostenible a l’Orient Mitjà” en l’URJC.

Recomanem