El Centre d’Estudis d’Orient Mitjà de la Fundació Promoción Social (CEMO) organitza el seminari “Dret humà a l’aigua i desenvolupament sostenible en Orient Mitjà”

05/02/2018
El Centre d’Estudis d’Orient Mitjà de la Fundació Promoción Social (CEMO) organitza el seminari “Dret humà a l’aigua i desenvolupament sostenible en Orient Mitjà”

Recomanem