Avís Legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la següent informació general i les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest web:

Titular: INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
Adreça: carrer Girona, 20, 5a planta, 08010 Barcelona
E-mail: info@iemed.org
Telèfon: 93.244.98.50
Fax: 93.247.01.65
NIF: Q-0801161-A

Dades registrals:

Els continguts d'aquest web (textos, imatges, dissenys gràfics, codi font, logotips, marques, etc.) són de titularitat exclusiva de l'IEMed, estan protegits per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial i queda prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació.

Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al web, l'IEMed reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i, per tant, la seva aparició en aquest web no implica l'existència de drets sobre les esmentades ressenyes.

Qualsevol enllaç de tercers amb aquest web s'haurà de fer a la seva pàgina principal o d'entrada.

L'IEMed informa que no fa servir cookies al seva web.

Així mateix, l'IEMed l'informa que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de dades de caràcter personal per tal de donar compliment als objectius de l'entitat. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza l'Institut, així com els estaments oficials que per llei n'exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, així com mitjançant l'enviament dels formularis ubicats en aquest web, el remitent presta el seu consentiment per al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades abans esmentada. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com per dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercialització i prestació dels serveis de l'IEMed. Igualment l'informem que vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar aquests drets i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per correu a l'adreça Girona, 20, 5a planta, 08010, Barcelona, per e-mail a l'adreça info@iemed.org o per fax al número 93.247.01.65.

Recomanem